H.V. XXVII

H.V. XXVII     12” x 18” mixed media on canvas, 2019